نقش موسسات خیریه در نظام سلامت

کمک های خیریه یکی از منابع مورد استفاده در تامین مالی نظام سلامت می باشند. با این حال شواهد نشان می دهد که این منابع, همواره در راستای اهداف نظام سلامت به کار گرفته نمی شوند و مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد. 

هدف از انجام این مطالعه, شناخت موسسات خیریه فعال در بخش سلامت استان کرمان, نحوه مدیریت و تعامل آنها با سایر اجزای نظام سلامت, شناخت مشکلات و چالش های پیش روی این موسسات بود.روش: در مطالعه کیفی حاضر, شش موسسه خیریه سلامت در شهر کرمان شناسایی گردید و با روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از افراد شاغل در این موسسات مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه بر اساس راهنمای ساختار یافته و به صورت 2 مصاحبه عمیق انجام شد.

 برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چهارچوبی استفاده گردید.یافته ها: 6 محور اصلی شامل حوزه فعالیت موسسه, تامین منابع, نوع منابع اهدایی, نحوه صرف منابع, چالش ها و نحوه تعامل با دانشگاه و سایر موسسات مرتبط در خصوص مدیریت موسسات خیریه مورد شناسایی قرار گرفت.نتیجه گیری: موضوعات بهداشتی در اولویت این موسسات خیره نبودند و این امر مهم در فعالیت های موسسه ها نادیده گرفته شده است. همچنین کمک های مردمی در نظر گرفته شده برای تجمیع درامد منبع قابل اطمینانی نیست و به درامدهای اختصاصی باید توجه شود.

 کمک ها در جهت اهداف موسسات باید به کار گرفته شود و صرف منابع در اهداف و سرمایه گذاری نیازمند توجه بیشتری است. موانع قانونی و مدیریتی نیز به طور کامل باید حذف شود. دانشگاه و سایر موسسات رابطه متقابل با موسسات خیریه را باید ادامه دهند و راهکارها و طرح های موسسه سریع به اجرا درآیند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *