با خیریه حضرت ابوالفضل (ع) رهنان بیشتر آشنا شوید:

اهداف و حوزه فعالیت خیریه

اهداف خیریه:

خیریه حضرت ابوالفضل (ع) رهنان، با الهام از ارزش های والای انسانی و پیروی از سیره اهل بیت (ع)، خدمات ارزنده ای در زمینه های اجتمایی، اقتصادی، درمانی و معیشتی در تأمین نیاز های ضروری و بهبود خانواده های بی سرپرست – بد سرپرست و ایتام مستمند و بی بضاعت در منطقه 11 ( رهنان) ارائه می نماید.

اهداف بلند مدت: فراگیر نمودن کمک های محلی و منطقه ای و به طبع آن تحت پوشش قرار دادن خانواده های کم توان اقتصادی در مناطق حوزه و اطراف رهنان

حوزه فعالیت خیریه حضرت ابوالفضل (ع) رهنان:

  • نیازهای معیشتی
  • حمایت از ایتام
  • جهیزیه و ازدواج
  • کمک هزینه درمان