نقش موسسات خیریه در نظام سلامت

کمک های خیریه یکی از منابع مورد استفاده در تامین مالی نظام سلامت می باشند. با این حال شواهد نشان می دهد که این منابع, همواره در راستای اهداف نظام سلامت به کار گرفته نمی شوند و مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد.  هدف از انجام این مطالعه, شناخت موسسات خیریه فعال در …

نقش موسسات خیریه در نظام سلامت ادامه »