حمایت و همراهی

کمک‌های غیر نقدی

خیریه حضرت ابوالفضل (ع) رهنان آماده دریافت هرگونه کمک شامل:
• وسایل جهیزیه
• مواد غذایی
• لوازم التحریر
• مواد شوینده و بهداشتی
• وسایل منزل مستعمل مطلوب

را دریافت نموده و سپاس گذار محبت کلیه هموطنان و همشهریان می باشد.
شماره تلفن جهت هماهنگی:

031-37355673
031-37355152